Pflichtinformationen für Stellensuchende

Informacion i detyrueshëm për punëkërkuesit

Ata që regjistrohen në Sigurimin e Papunësisë duhet të informohen për të drejtat dhe detyrat e veta, si edhe për shërbimet dhe afatet tona. Me këtë qëllim, Instituti i Ekonomisë dhe Punësimit (AWA) ju vë në dispozicion modulet E-Learning në gjuhën tuaj.
Ju mund të lexoni në linjë tërë informacionin e detyrueshëm në gjuhët e ofruara. Kur keni mbaruar leximin e të dyja moduleve, ju lutemi të printoni vërtetimin dhe t'ia dorëzoni RAV-it. Shumë faleminderit.